Contant geld. Hoe houd je het betaalbaar?

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Centrale Bank (ECB) een rapport over het gebruik van contant geld. Het plaatje hieronder laat in de eurolanden grote onderlinge verschillen zien. Het aandeel contante kassabetalingen in ons land is iets meer dan de helft van dat in landen als Spanje en Griekenland. Maar ook in vergelijking met onze buurlanden is ons aandeel betrekkelijk laag. Wij betalen steeds minder vaak contant en gemiddeld ook lagere bedragen. Die trend zet zich nog wel even door. Naar verwachting zakt het aantal contante betalingen de komende jaren naar zo'n 20 tot 25%.


Aantal contante betalingen in de eurolanden (bron ECB).


Waarde contante betalingen in de eurolanden (bron ECB).


Contant geld blijft substantieel

Die afname van het aantal transacties neemt niet weg dat contant geld voorlopig een belangrijk smeermiddel blijft voor de Nederlandse economie. Een aanzienlijk deel van de consumenten wil in de winkel, in het restaurant of café met contant geld blijven betalen. We hebben het bij 25% contante betalingen nog steeds over een slordige 20 miljard euro die jaarlijks bij de geldautomaat wordt opgenomen en in de winkel en horeca over de toonbank gaat. De infrastructuur van geldautomaten, kassa's, waardetransporten en telcentrales die daarvoor nodig is, verwerkt dan veel minder cash dan waarvoor die ooit is ingericht. En daarmee hebben we het belangrijkste knelpunt van het afnemende contante betalingsverkeer te pakken.

Dankzij een uitgebreide infrastructuur kon de consument altijd redelijk dichtbij geld uit een automaat opnemen en dit zonder problemen of extra kosten in iedere winkel uitgeven. Nu het aandeel contant geld afneemt, zien we die infrastructuur ook inkrimpen. De grote banken voegen hun geldautomatenpark samen en gaan dat optimaliseren. Dat het aantal automaten daardoor afneemt, heeft niet alleen consequenties voor de consument. Voor retailers wordt het steeds lastiger om cash bij hun bank af te storten. Dus moeten ze meer moeite doen om een afnemende hoeveelheid contant geld te verwerken. Het is daarom vanzelfsprekend dat retailers de verwerking van hun contante omzet kritisch tegen het licht houden en zoeken naar efficiëntere processen.

Standaardisering en transparantie

Als we een veilige en betrouwbare infrastructuur voor steeds minder contant geld mogelijk willen maken, moeten we dus op zoek naar een aanpak die minder geld, tijd en moeite kost. Vanuit die gedachte bekijken ook wij wat SecurCash kan bijdragen om de circulatie van contant geld in stand te houden. We richten onze dienstverlening daarom de komende tijd efficiënter in. Bijvoorbeeld, door onze werkwijze te standaardiseren, de samenstelling en inzet van ons wagenpark beter af te stemmen op de hoeveelheid te vervoeren geld en door routes slimmer in te delen. Onze klanten bieden we daarmee transparantie in de manier waarop wij ze blijven helpen met het veilig, efficiënt en betrouwbaar verwerken van hun contante omzet.

SecurCash houdt contant geld betaalbaar