Wat kost dagelijkse bijschrijving?

Voor veel retailers zijn contante inkomsten een zorgenkindje. Aan de ene kant zijn ze er dol op, want een groot deel van hun klanten betaalt nog steeds met cash aan de kassa. Aan de ander kant bezorgen bankbiljetten hen grijze haren. Contant geld is aantrekkelijk voor criminelen en soms zelfs voor het eigen personeel. Ook vervelend is dat een veilige verwerking geld en tijd kost. Tussen het moment dat de retailer een bankbiljet ontvangt en het tijdstip waarop de waarde ervan op zijn bankrekening staat, zit mogelijk enkele dagen tot een paar weken.

Slimme kluis

Het gebruik van een slimme kluis lost veel van deze problemen op. Als bankbiljetten gelijk bij de kassa worden afgestort, kunnen overvallers, inbrekers of medewerkers er niet meer bij. De kluis telt en registreert wat erin gaat. De waardetransporteur ziet via een veilige internetverbinding hoeveel geld er in de kluis zit. Als de kluis bijna vol is, wordt die leeggehaald. Een financier – meestal een bank – kijkt via dezelfde verbinding mee en maakt iedere dag de waarde van de afgestorte biljetten over naar de bankrekening van de retailer. Dat bedrag wordt later met de waardetransporteur verrekend, wanneer die de kluis heeft leeggehaald en de biljetten geteld. Deze dienstverlening heet early credit, daily credit, voorfinanciering of dagelijkse bijschrijving.

Kosten voorfinanciering

De kosten van early credit bestaan meestal uit de rente over het voorgefinancieerde bedrag. Het rentepercentage en eventuele extra kosten kunnen per financier of bank wisselen. Het voorgefinancierde bedrag is de hoeveelheid contant geld die zich in de loop van de tijd in de slimme kluis opbouwt totdat die wordt geleegd. Ook betaalt de retailer rente over het opgehaalde bedrag gedurende de tijd dat dit in de telcentrale wordt verwerkt. Hierna hebben we het voor je uitgetekend.De blauwe blokjes geven de dagomzet weer die dagelijks door de financier op de bankrekening van de retailer wordt bijgeschreven. Iedere dag wordt het bedrag dat de retailer op die manier van de financier leent groter, totdat de kluis wordt geleegd. Over langere tijd bekeken is het gemiddeld voorgefinancierde, oftewel het geleende bedrag (de donkeroranje blokjes) de helft van de capaciteit van de kluis. Over dat bedrag betaalt de retailer rente. Ook gedurende de verwerkingstijd (lichtoranje blokjes), meestal twee dagen, wordt rente berekend. In dit voorbeeld wordt de kluis 4x per maand geleegd. De retailer betaalt dan voor zijn dagelijkse bijschrijving per maand:

capaciteit kluis / 2 x jaarrente / 12 + 4 x 2 dagen x capaciteit kluis x jaarrente / 365

De capaciteit van de kluis is dus erg bepalend voor wat de retailer aan dagelijkse bijschrijving kwijt is. Bovendien bepaalt deze hoe vaak de kluis moet worden geleegd. Een kleine kluis is vaak goedkoper, kost minder aan voorfinanciering, maar moet vaker worden geleegd. Met een grotere kluis bespaart de retailer op waardetransport, maar kost de voorfinanciering meer. Uiteindelijk gaat het erom bij een gemiddelde contante omzet de optimale kluiscapaciteit te vinden. Hierbij zijn de kosten voor de slimme kluis, dagelijkse bijschrijving, waardetransport en geldverwerking zo laag mogelijk.


Meer informatie

Wilt u meer weten over slimme kluizen, dagelijkse bijschrijving en zo laag mogelijke kosten voor transport en geldverwerking? Neem met ons contact op en laat u informeren over Cash Collect Smart.

Vraag een offerte aan

* Verplichte velden