Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site en in de e-mailnieuwsbrieven van SecurCash vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site of e-mailnieuwsbrieven, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door SecurCash b.v.

SecurCash B.V. houdt deze website en de informatie in haar e-mailnieuwsbrieven zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. Teksten en gegevens op de site en in e-mailnieuwsbrieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud.

Externe informatie

Deze website of e-mailnieuwbrieven van SecurCash b.v. kunnen links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer u via deze site contact opneemt met SecurCash b.v. vragen we u enkele gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, alleen als een overheidsinstantie ons daartoe verplicht. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze diensten.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van SecurCash b.v. toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecurCash b.v., een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.