Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop SecurCash met uw gegevens omgaat. Deze verklaring heeft betrekking op de bewerkingen van gegevens via de website www.securcash.com, de webportal hbs.securcash.nl en het klantensysteem van SecurCash.

SecurCash respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en portal. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en alleen gebruiken op de manier zoals in deze verklaring omschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt SecurCash van u en waarom?

SecurCash kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij diensten voor u verrichten op basis van een met u afgesloten overeenkomst, of u heeft uw contactinformatie aan ons via deze website verstrekt met het verzoek om met u contact op te nemen. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Wij verwerken deze alleen om contact met u op te kunnen nemen voor commerciële doeleinden, u periodiek te informeren over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke oplossingen of ter verificatie van u als klant voor het gebruik van de functionaliteit van onze webportal.

Afhankelijk van het type dienst dat u van ons afneemt, kunnen aanvullende persoonsgegevens worden verwerkt. De afspraken hieromtrent staan telkens n de betreffende overeenkomst(en) die u met ons heeft afgesloten.

Hoe lang bewaart SecurCash uw gegevens?

SecurCash gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden en niet langer dan noodzakelijk is om dit te bereiken. Mocht u geen overeenkomst met ons afsluiten, worden uw gegevens niet langer dan één jaar na invoer bewaard.

Deelt SecurCash uw gegevens met anderen?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer wij hiertoe op basis van een met u afgesloten overeenkomst een noodzaak tot hebben, of dit vanuit wet- en regelgeving van ons verplicht wordt.

Kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?

Ja, u kunt van dit recht gebruik maken door een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar customerservice@securcash.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Wie wij zijn?

SecurCash bestaat uit de aan elkaar gelieerde bedrijven SecurCash Nederland b.v., SecurCash b.v. en SecurCash Geldverwerking b.v. en zijn onderdeel van Diebold Nixdorf b.v.

De adresgegevens van ons hoofdkantoor zijn:

SecurCash Nederland b.v.
KvK nummer 30141964
Brasserplein 1
2612 CT Delft

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur op telefoon: 030 - 635 61 95 of een mail sturen naar customerservice@securcash.nl