Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij als SecurCash met uw gegevens omgaan. Deze verklaring heeft betrekking op de bewerkingen van gegevens via de website www.securcash.com, de webportal hbs.securcash.nl en het klantensysteem van SecurCash.

SecurCash respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en portal. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken op de manier zoals in deze verklaring omschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt SecurCash van u en waarom?
SecurCash kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij diensten voor u verrichten op basis van een met u afgesloten overeenkomst, of u heeft uw contactinformatie aan ons via deze website verstrekt met het verzoek om met u contact op te nemen.
Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw Voor- en Achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-Adres

Wij zullen deze enkel verwerken om contact met u op te kunnen nemen voor commerciële doeleinden , u periodiek te informeren over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke oplossingen of ter verificatie van u als klant voor het gebruik van de functionaliteit van onze webportal.
Afhankelijk van het type dienst dat u van ons afneemt, kunnen aanvullende persoonsgegevens worden verwerkt. De afspraken hieromtrent staan telkens n de betreffende overeenkomst(en) die u met ons heeft afgesloten.

Hoe lang bewaart SecurCash uw gegevens?
SecurCash gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor bovengenoemde doeleinden en niet langer dan noodzakelijk is om dit te bereiken. Mocht u geen overeenkomst met ons afsluiten, zullen uw gegevens niet langer dan één jaar na invoer worden bewaard.

Deelt SecurCash uw gegevens met anderen?
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer wij hiertoe op basis van een met u afgesloten overeenkomst een noodzaak tot hebben, of dit vanuit wet- en regelgeving van ons verplicht wordt.

Kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?
Ja, u kunt van dit recht gebruik maken door een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar customerservice@securcash.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

Wie wij zijn
Geld- en waardetransportbedrijf SecurCash bestaat uit de aan elkaar gelieerde bedrijven SecurCash Nederland b.v., SecurCash b.v. en SecurCash Geldverwerking b.v. en zijn onderdeel van Diebold Nixdorf b.v.


De adresgegevens van ons hoofdkantoor zijn als volgt:


SecurCash Nederland b.v.
KvK nummer 30141964
Elzenkade 8
3992 AC Houten
U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur op telefoon: 030 - 635 61 95 of een mail sturen naar customerservice@securcash.nl